مرکز آموزش

منظور از URL-Forwarding چیست؟

- ارجاع سایت به یک سایت دیگر است ، با استفاده از امکان URL Forwarding شما می توانید تعیین نمائید که هر گاه نام سایت شما وارد شد به چه آدرسی ارجاع شود، به عنوان مثال اگر در قسمت آدرس سایت شما تایپ شود http://www.webservering.org می توانید آدرس دیگری مانند : http://www.webservering.ir را تعیین نمائید تا بصورت اتوماتیک به آن ارجاع( Forward ) شود.

برای فعال سازی در Cpanel مراجعه کنید به:

Cpanel > Domains > Redirects


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها

پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه
بانک ملت بانک پارسیان بانک پاسارگاد گواهی ssl


© 2013 - 2019 فناوری اطلاعات وب سرورینگ