مرکز آموزش

اطلاعات پایه به دسته های مختلف تقسیم شده است. برای پاسخ سوال خود میتوانید این دسته بندیها را در زیر انتخاب کنید و یا در اطلاعات پایه جستجو کنید.

جستجو

مقالات

Article 1-امنیت و محرمانگی
1- به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های...
مشاهدات: 31
Article 2-انقضاء و تمدید خدمات
تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء...
مشاهدات: 38
Article 3-بازگشت پول
کلیه سرویس های فناوری اطلاعات وب سرورینگ به استثنای...
مشاهدات: 40
Article 4-بدهی ها
شرکت با اعلام و اخطار قبلی در خصوص تسویه بدهی های معوق...
مشاهدات: 32
Article 5-جرائم پرداخت
شرکت حق دریافت هزینه برای تاخیر مشتری در تمدید به...
مشاهدات: 36
Article 6-تحویل خدمات
1- پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده...
مشاهدات: 36
Article 7-تعاریف
خریدار کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به...
مشاهدات: 37
Article 8-تغییرات
تغییرات قوانین : قوانین شرکت تابعی است از قوانین...
مشاهدات: 40
Article 9-تغییرات تعرفه
1- در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار...
مشاهدات: 37
Article 10-تغییرات فنی
شرکت حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا...
مشاهدات: 37
Article 11-تغییرات مالکیت
تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا...
مشاهدات: 32
Article 12-حداکثر زمان تحویل
1- حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای شرکت که با عنایت به...
مشاهدات: 36
Article 13-خسارت و رفع مسئولیت
خدمات فناوری اطلاعات وب سرورینگ به همان شکلی که هستند...
مشاهدات: 31
Article 14-رویه حفاظت
شرکت درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول...
مشاهدات: 29
Article 15-سایر قوانین خاص
- خریدار موظف است سرویسهایی که نزد شرکت تمدید می نماید...
مشاهدات: 31
Article 16-سلب اختیار
عدم اجراي بخشي از شرايط و قوانین شرکت نسبت به خریدار...
مشاهدات: 29
Article 17-شرایط و تعهدات
کلیه کاربران سرویسهای فناوری اطلاعات وب سرورینگ و...
مشاهدات: 35
Article 18-شرایط و قوانین مالی
- نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور...
مشاهدات: 34
Article 19-فعالیتهای غیر مجاز خریدار
تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس...
مشاهدات: 34
Article 20-فورس ماژور
شرکت هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود...
مشاهدات: 36
Article 21-قوانین خاص دامنه
- تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمدید ،...
مشاهدات: 37
Article 22-قوانین خاص میزبانی
- شرکت مسئولیتی در قبال بک آپ سایتهایی که فضای آنها...
مشاهدات: 28
Article 23-محتوا
- سرویسهای شرکت می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده...
مشاهدات: 32
Article 24-قوانین پهنای باند نامحدود
درصورتی که کاربر از مزیت پهنای باند نامحدود بهره می...
مشاهدات: 32
Article 25-مسئولیت خریدار
- خریدار موظف است که کلیه قوانین شرکت و جمهوری اسلامی...
مشاهدات: 32
Article 26-نحوه ارتباط طرفین با هم
1- روش ارتباطی مستند شرکت با خریدار، آدرس ایمیل خریدار...
مشاهدات: 35
Article 27-نسخه پشتیبان (Backup)
  1- بک آپ ها بصورت هر دو هفته یکبار با توجه به حجم...
مشاهدات: 32
Article 28-پذیرش قوانین
با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت شرکت، خریدار...
مشاهدات: 35
Article 29-گارانتی وپشتیبانی
- شرکت معادل 7 روز تقویمی از زمان خرید دارای گارانتی...
مشاهدات: 33
بانک ملت بانک پارسیان بانک پاسارگاد گواهی ssl


© 2013 - 2019 فناوری اطلاعات وب سرورینگ